ข่าวอัพเดต

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมสัมมนาอภิปรายกลุ่มฯ ทางออนไลน์ (Webinar) :: วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่ : Online seminars By Zoom Webinar

วันที่ : 9 ก.ย. 2563 - 9 ก.ย. 2563 เวลา : 9:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 21 ส.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
ที่นั่ง: 500 คน ลงทะเบียนแล้ว: 500 คน
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : One Start One Stop Investment Center (OSOS) 18th Floor, Chamchuri square Building

วันที่ : 28 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 28 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : One Start One Stop Investment Center (OSOS) 18th Floor, Chamchuri square Building

วันที่ : 21 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 21 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน