ข่าวอัพเดต

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : One Start One Stop Investment Center (OSOS) 18th Floor, Chamchuri square Building

วันที่ : 25 ก.ค. 2562 - 25 ก.ค. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 25 ก.ค. 2562 - 25 ก.ค. 2562
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 72 คน
อภิปรายกลุ่ม “การให้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit ” (บีโอไอ - สตม. - กรมการจัดหางาน)
สถานที่ : One Start One Stop Investment Center (OSOS) 18th Floor, Chamchuri square Building

วันที่ : 23 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 23 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562
ที่นั่ง: 100 คน ลงทะเบียนแล้ว: 100 คน
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : One Start One Stop Investment Center (OSOS) 18th Floor, Chamchuri square Building

วันที่ : 18 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 18 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน