ข่าวอัพเดต

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 27 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 27 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 20 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 20 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)
จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 เรื่อง วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร
17 ตุลาคม 2562 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และคุณอธิภัทร สงวนแสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ ประชุมร่วมกับตัวแทนจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
15 ตุลาคม 2562 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ตัวแทนจากเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation - EECi) ประชุมร่วมกับคณะนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 27 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 27 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 20 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 20 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
17 ตุลาคม 2562 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และคุณอธิภัทร สงวนแสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ ประชุมร่วมกับตัวแทนจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
15 ตุลาคม 2562 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ตัวแทนจากเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation - EECi) ประชุมร่วมกับคณะนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์
10 ตุลาคม 2562 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และคณะ ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนนักลงทุนจากบริษัท Defence Conseil International (DCI) ประเทศฝรั่งเศส
4 ตุลาคม 2562 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และคุณอธิภัทร สงวนแสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ ประชุมร่วมกับตัวแทนจากสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMECN Association)
11 กันยายน 2562 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ประชุมร่วมกับคณะผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service OSS 2019)
29 สิงหาคม 2562 คุณโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการบีโอไอ คุณอารีย์ งามศิริพัฒนกุล กงสุล (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ และคุณกรพงศ์ สุทัตตากูล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ประชุมร่วมกับคณะนักลงทุนจากมณฑลเจียงซู
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)
จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 เรื่อง วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร
(จำนวนการดาวโหลด 78 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562 เรื่อง วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร
จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2562 เรื่อง สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa)
จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม เรื่อง มาตรการพิเศษปีแห่งการลงทุน 2562
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรฯ