ข่าวอัพเดต

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

10 ตุลาคม 2562 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และคณะ ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนนักลงทุนจากบริษัท Defence Conseil International (DCI) ประเทศฝรั่งเศส
(รอบบ่าย) อบรม "วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit " ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศรีรามเทพ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ : 13 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 13 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562
ที่นั่ง: 100 คน ลงทะเบียนแล้ว: 100 คน
(รอบเช้า) อบรม "วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit " วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศรีรามเทพ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ : 13 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562 เวลา : 8:30 - 12:30

วันลงทะเบียน: 13 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562
ที่นั่ง: 100 คน ลงทะเบียนแล้ว: 100 คน
11 กันยายน 2562 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ประชุมร่วมกับคณะผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service OSS 2019)
จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562 เรื่องวิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร
29 สิงหาคม 2562 คุณโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการบีโอไอ คุณอารีย์ งามศิริพัฒนกุล กงสุล (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ และคุณกรพงศ์ สุทัตตากูล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ประชุมร่วมกับคณะนักลงทุนจากมณฑลเจียงซู
10 ตุลาคม 2562 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และคณะ ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนนักลงทุนจากบริษัท Defence Conseil International (DCI) ประเทศฝรั่งเศส
11 กันยายน 2562 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ประชุมร่วมกับคณะผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service OSS 2019)
29 สิงหาคม 2562 คุณโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการบีโอไอ คุณอารีย์ งามศิริพัฒนกุล กงสุล (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ และคุณกรพงศ์ สุทัตตากูล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ประชุมร่วมกับคณะนักลงทุนจากมณฑลเจียงซู
22 สิงหาคม 2562 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายและเป้าหมายในการชักจูงนักลงทุนจากต่างประเทศโดยมีนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอและคณะผู้บริหารรับมอบนโยบาย
19 สิงหาคม 2562 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจเกาหลีใต้เข้าพบ เพื่อรับฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุน ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจตุรัสจามจุรี
14 สิงหาคม 2562 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านการลงทุนระดับเชี่ยวชาญ บีโอไอ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะตัวแทนนักลงทุนจากบริษัท EnergyRoid จำกัด สาธารณรัฐเกาหลี