ข่าวอัพเดต

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

(รอบบ่าย) อบรม "วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit " วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. จ.ชลบุรี
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชลบุรี ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จ. ชลบุรี

วันที่ : 13 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 13 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562
ที่นั่ง: 100 คน ลงทะเบียนแล้ว: 100 คน
(รอบเช้า) อบรม "วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit " วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. จ.ชลบุรี
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชลบุรี ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จ.ชลบุรี

วันที่ : 13 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562 เวลา : 8:30 - 12:30

วันลงทะเบียน: 13 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562
ที่นั่ง: 100 คน ลงทะเบียนแล้ว: 100 คน
29 พ.ย. 62 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ร่วมกับคุณณพัชร อินทฤกษ์ และคุณวันฉัตร กรรณสมบัติ ตัวแทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
27 พ.ย. 62 คุณปฏิพล กรกมลพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ประชุมร่วมกับตัวแทนของ Office of the Defence Attache’ (ODA) จากสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจําประเทศไทย
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 27 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 27 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
26 พ.ย. 62 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ประชุมร่วมกับตัวแทนจากกรมพานิชย์ประจำมณฑลหูหนาน (Department of Commercial of Hunan Province) สาธารณรัฐประชาชนจีน
(รอบเช้า) อบรม "วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit " วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. จ.ชลบุรี
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชลบุรี ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จ.ชลบุรี

วันที่ : 13 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562 เวลา : 8:30 - 12:30

วันลงทะเบียน: 13 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562
ที่นั่ง: 100 คน ลงทะเบียนแล้ว: 100 คน
(รอบบ่าย) อบรม "วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit " วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. จ.ชลบุรี
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชลบุรี ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จ. ชลบุรี

วันที่ : 13 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 13 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562
ที่นั่ง: 100 คน ลงทะเบียนแล้ว: 100 คน
29 พ.ย. 62 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ร่วมกับคุณณพัชร อินทฤกษ์ และคุณวันฉัตร กรรณสมบัติ ตัวแทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
27 พ.ย. 62 คุณปฏิพล กรกมลพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ประชุมร่วมกับตัวแทนของ Office of the Defence Attache’ (ODA) จากสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจําประเทศไทย
26 พ.ย. 62 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ประชุมร่วมกับตัวแทนจากกรมพานิชย์ประจำมณฑลหูหนาน (Department of Commercial of Hunan Province) สาธารณรัฐประชาชนจีน
18 พ.ย. 62 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และคุณวริสรา พึ่งทองหล่อ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ประชุมร่วมกับคณะนักลงทุนจากเมืองหางโจว ประเทศจีน
17 ต.ค. 62 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และคุณอธิภัทร สงวนแสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ ประชุมร่วมกับตัวแทนจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
15 ต.ค. 62 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ตัวแทนจากเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation - EECi) ประชุมร่วมกับคณะนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)
จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 เรื่อง วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร
(จำนวนการดาวโหลด 89 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562 เรื่อง วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร
จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2562 เรื่อง สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa)
จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม เรื่อง มาตรการพิเศษปีแห่งการลงทุน 2562
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรฯ