ข่าวอัพเดต

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรม วิธีการยื่นนำเข้าช่างฝีมือผ่านระบบ Single Window
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 28 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 28 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
อบรม วิธีการยื่นนำเข้าช่างฝีมือผ่านระบบ Single Window
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 21 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 21 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
ตัวอย่างใบรับรองแพทย์สำหรับการยื่นผ่านระบบ Single window for visa and work permit
19 สิงหาคม 2562 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจเกาหลีใต้เข้าพบ เพื่อรับฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุน ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจตุรัสจามจุรี
14 สิงหาคม 2562 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านการลงทุนระดับเชี่ยวชาญ บีโอไอ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะตัวแทนนักลงทุนจากบริษัท EnergyRoid จำกัด สาธารณรัฐเกาหลี
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 14 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 14 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
อบรม วิธีการยื่นนำเข้าช่างฝีมือผ่านระบบ Single Window
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 28 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 28 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
อบรม วิธีการยื่นนำเข้าช่างฝีมือผ่านระบบ Single Window
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 21 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 21 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 14 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 14 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
19 สิงหาคม 2562 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจเกาหลีใต้เข้าพบ เพื่อรับฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุน ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจตุรัสจามจุรี
14 สิงหาคม 2562 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านการลงทุนระดับเชี่ยวชาญ บีโอไอ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะตัวแทนนักลงทุนจากบริษัท EnergyRoid จำกัด สาธารณรัฐเกาหลี
13 สิงหาคม 2562 คุณกรพงศ์ สุทัตตากูล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ร่วมหารือกับคณะนักลงทุนจากมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน หัวข้อการลงทุนในประเทศไทย นโยบายส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
25 กรกฎาคม 2562 คุณสกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ บีโอไอ และคุณปิยวรรณ โกศลบุญ ตัวแทนจากกระทรวงแรงงาน ประชุมร่วมกับคณะนักลงทุนจากมณฑลชางตง
ต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศจีน
ต้อนรับคณะข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ จากเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยะ