ข่าวอัพเดต

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

การอภิปรายกลุ่ม “การให้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit ” (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 28 ม.ค. 2563 - 28 ม.ค. 2563 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 28 ม.ค. 2563 - 28 ม.ค. 2563
ที่นั่ง: 100 คน ลงทะเบียนแล้ว: 100 คน
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 23 ม.ค. 2563 - 23 ม.ค. 2563 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 23 ม.ค. 2563 - 23 ม.ค. 2563
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 16 ม.ค. 2563 - 16 ม.ค. 2563 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 16 ม.ค. 2563 - 16 ม.ค. 2563
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
14 ม.ค. 63 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) เข้าเยี่ยมชมสถานที่และการให้บริการของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)
13 ม.ค. 63 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ ร่วมแถลงข่าว
6 ม.ค. 63 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และคุณศุทธิภณ เหลืองทองคำ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมหารือกับนักลงทุนจากบริษัท Great Wall Motors ประเทศจีน
การอภิปรายกลุ่ม “การให้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit ” (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 28 ม.ค. 2563 - 28 ม.ค. 2563 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 28 ม.ค. 2563 - 28 ม.ค. 2563
ที่นั่ง: 100 คน ลงทะเบียนแล้ว: 100 คน
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 23 ม.ค. 2563 - 23 ม.ค. 2563 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 23 ม.ค. 2563 - 23 ม.ค. 2563
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 16 ม.ค. 2563 - 16 ม.ค. 2563 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 16 ม.ค. 2563 - 16 ม.ค. 2563
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
14 ม.ค. 63 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) เข้าเยี่ยมชมสถานที่และการให้บริการของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)
13 ม.ค. 63 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ ร่วมแถลงข่าว
6 ม.ค. 63 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และคุณศุทธิภณ เหลืองทองคำ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมหารือกับนักลงทุนจากบริษัท Great Wall Motors ประเทศจีน
19 ธ.ค. 62 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ร่วมกับคุณเสกสรรค์ สังสุข นักวิเคราะห์จากสวทช. ประชุมหารือร่วมกับนักลงทุนผู้เข้าร่วมโครงการ “Co-Incubation Program in Thailand” จากประเทศอินโดนีเซีย
6 ธ.ค. 62 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ร่วมกับคุณพัฒนา อึ้งพานิช นักวิชาการระดับชำนาญการ กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนจาก DPMPTSP จังหวัดซูลาเวซีใต้ ประเทศอินโดนีเซีย
29 พ.ย. 62 คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ร่วมกับคุณณพัชร อินทฤกษ์ และคุณวันฉัตร กรรณสมบัติ ตัวแทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)
จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 เรื่อง วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร
(จำนวนการดาวโหลด 99 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562 เรื่อง วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร
จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2562 เรื่อง สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa)
จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม เรื่อง มาตรการพิเศษปีแห่งการลงทุน 2562
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรฯ