ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 25 ก.ค. 2562 - 25 ก.ค. 2562 เวลา : 13.00 - 16.30
ที่นั่ง: 70 คน
ลงทะเบียนแล้ว: 72 คน
อภิปรายกลุ่ม “การให้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit ” (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สถานที่ :

วันที่ : 23 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 เวลา : 13.00 - 16.30
ที่นั่ง: 100 คน
ลงทะเบียนแล้ว: 100 คน
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ : 18 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562 เวลา : 13.00 - 16.30
ที่นั่ง: 70 คน
ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
ต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศจีน
ต้อนรับคณะข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ จากเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยะ
จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2562 เรื่อง สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa)
ต้อนรับคณะทูตและนักลงทุน จากประเทศสเปน
The Delegation of Spain ambassador and investors led by H.E. Mr. Emilio de Miguel, Ambassador of Spain to the Kingdom of Thailand. May 21st ,2019.
ต้อนรับคณะผู้แทนของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคลาร์คสัน (Clarkson University) รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
The Delegation of Clarkson University students led by Assistant Professor William Mackinnon. May 28th, 2019.
จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม เรื่อง มาตรการพิเศษปีแห่งการลงทุน 2562
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรฯ

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา