แบบฟอร์มสอบถาม


หากคุณมีความสนใจจัดตั้งธุรกิจ ติดต่อหน่วยงานพันธมิตร หรือมีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในไทย โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
โทรศัพท์ *
ชื่อบริษัท *
ประเทศ *
กิจการหลักที่บริษัทมีแผนจะทำธุรกิจในไทย *
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในไทย *
ประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรมหลักของบริษัท *
รายได้จากกิจการทั่วโลก (บาท) *
การจ้างงานทั่วโลก *
มูลค่าที่จะลงทุนในไทย (บาท) *
จำนวนพนักงานที่จะจ้างงานในไทย *
ข้อความ *

Re-Captcha

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา