การจัดเยี่ยมชมพื้นที่


หากคุณต้องการติดต่อให้เราประสานงานการจัดเยี่ยมชมพื้นที่ กรุณากรอกข้อมูลตามที่ระบุ

คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
โทรศัพท์
ชื่อบริษัท *
ประเทศ
ผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต *
กำลังการผลิต *
ขบวนการผลิตและเครื่องจักรหลัก *
ที่ตั้ง (จังหวัด) *
ขนาดพื้นที่ (เฮคแตร์, ตารางเมตร, ไร่ (1,600 ตารางเมตร)) *
โรงงานเช่า (จำนวนชั้น, ความแข็งแรงของพื้น, ความสูงของเพดาน เป็นต้น) *
ความต้องการด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, น้ำประปา, IT เป็นต้น)
ความต้องการด้านการบำบัดของเสียรวม
อื่น ๆ

Re-Captcha

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา