รายการสัมมนา

ขอเชิญร่วมสัมมนาอภิปรายกลุ่มฯ ทางออนไลน์ (Webinar) :: วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่ : Online seminars By Zoom Webinar

วันที่ : 9 ก.ย. 2563 - 9 ก.ย. 2563 เวลา : 9:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 21 ส.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
ที่นั่ง: 500 คน ลงทะเบียนแล้ว: 500 คน
*** ขอเลื่อน และยกเลิกการจัดสัมมนาและอภิปรายกลุ่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (27 มี.ค. 2563) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19
สถานที่ : Phra Nakhon Si Ayutthaya province

วันที่ : 27 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563 เวลา : 0:00 - 0:00

วันลงทะเบียน: 3 มี.ค. 2563 - 3 มี.ค. 2563
ที่นั่ง: 0 คน ลงทะเบียนแล้ว: 0 คน
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : One Start One Stop Investment Center (OSOS) 18th Floor, Chamchuri square Building

วันที่ : 27 ก.พ. 2563 - 27 ก.พ. 2563 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 27 ก.พ. 2563 - 27 ก.พ. 2563
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : One start One Stop Investment Center (OSOS) 18th Floor, Chamchuri square Building

วันที่ : 20 ก.พ. 2563 - 20 ก.พ. 2563 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 20 ก.พ. 2563 - 20 ก.พ. 2563
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
การอภิปรายกลุ่ม “การให้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit ” (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ,สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และกรมการจัดหางาน
สถานที่ : One Start One Stop Investment Center (OSOS) 18th Floor, Chamchuri square Building

วันที่ : 28 ม.ค. 2563 - 28 ม.ค. 2563 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 28 ม.ค. 2563 - 28 ม.ค. 2563
ที่นั่ง: 100 คน ลงทะเบียนแล้ว: 100 คน
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : One Start One Stop Investment Center (OSOS) 18th Floor, Chamchuri square Building

วันที่ : 23 ม.ค. 2563 - 23 ม.ค. 2563 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 23 ม.ค. 2563 - 23 ม.ค. 2563
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : One Start One Stop Investment Center (OSOS) 18th Floor, Chamchuri square Building

วันที่ : 16 ม.ค. 2563 - 16 ม.ค. 2563 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 16 ม.ค. 2563 - 16 ม.ค. 2563
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน
(รอบเช้า) อบรม “วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit” วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. จ.ชลบุรี
สถานที่ : Chonburi The Economic and Investment Center Region 4, Chon Buri Province

วันที่ : 13 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562 เวลา : 8:30 - 12:30

วันลงทะเบียน: 13 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562
ที่นั่ง: 100 คน ลงทะเบียนแล้ว: 100 คน
(รอบบ่าย) อบรม “วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit” วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. จ.ชลบุรี
สถานที่ : Chonburi The Economic and Investment Center Region 4, Chon Buri Province

วันที่ : 13 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 13 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562
ที่นั่ง: 100 คน ลงทะเบียนแล้ว: 100 คน
วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบงานช่างฝีมือ ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
สถานที่ : One Start One Stop Investment Center (OSOS) 18th Floor, Chamchuri square Building

วันที่ : 27 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562 เวลา : 13:00 - 16:00

วันลงทะเบียน: 27 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562
ที่นั่ง: 70 คน ลงทะเบียนแล้ว: 70 คน

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา