22 สิงหาคม 2562 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายและเป้าหมายในการชักจูงนักลงทุนจากต่างประเทศโดยมีนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอและคณะผู้บริหารรับมอบนโยบาย

22 August 2019 | Print

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายและเป้าหมายในการชักจูงนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศรับมอบนโยบาย

Enquiries

Send us your enquiries for comprehensive information on doing business, and assistance to facilitate your investment in Thailand.
Contact Us