19 สิงหาคม 2562 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจเกาหลีใต้ ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจตุรัสจามจุรี

19 August 2019 | Print

19 สิงหาคม 2562 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจเกาหลีใต้เข้าพบ เพื่อรับฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุน ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจตุรัสจามจุรี

Enquiries

Send us your enquiries for comprehensive information on doing business, and assistance to facilitate your investment in Thailand.
Contact Us