นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสมาคมเครื่องจักรกลไทย

2 เมษายน 2567 | Print
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการบีโอไอ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสมาคมเครื่องจักรกลไทย นำโดย ดร.ชัชนันท์ ถนอมวรสิน นายกสมาคม ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รวมถึงเพื่อหารือเรื่องแนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน
ในโอกาสนี้ เลขาธิการบีโอไอ ได้สอบถามถึงสถานการณ์ของผู้ผลิตเครื่องจักรกลไทย รวมถึงได้แนะนำมาตรการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart and Sustainable Industry) ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยกระดับการผลิตผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต และพร้อมร่วมมือในการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการลงทุนและการให้บริการของบีโอไอ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสมาคม

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา