นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมเสวนา “คิดเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างความยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ที่ตอบโจทย์สากล”

event__image_1

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมเสวนาในงานยกระดับการบริการงานยุติธรรมผ่านมาตรฐานสากล ข้อหัว "คิดเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างความยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ที่ตอบโจทย์สากล” จัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยความร่วมมือจาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประกอบด้วย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำเนินรายการโดยนายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ บมจ. อสมท ทั้งนี้ พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้สรุปผลและกล่าวปิดการประชุม
29 มีนาคม 2567 | OSOS Web Admin | Print

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา