นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมงาน Brazil Trade Mission : Information Plenary Session จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย

25 มีนาคม 2567 | Print
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมงาน Brazil Trade Mission : Information Plenary Session จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้แทนหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) บรรยายในหัวข้อ "Economic & Industrial Outlook" รองเลขาธิการบีโอไอได้บรรยายถึงสถานการณ์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย โอกาสและศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นแหล่งรองรับการลงทุน ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่นักธุรกิจชั้นนำของบราซิล และผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐบราซิล ได้แก่ Brazil Ministry of Foreign Affairs of Foreign Affairs (MRE) Brazil Ministry of Agriculture and Livestock (MAPA) และ Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (ApexBrasil)

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา