นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานแห่งที่ 8 และศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ ของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

22 มีนาคม 2567 | Print
วันนที่ 22 มีนาคม 2567 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานแห่งที่ 8 และศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ ของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารของบริษัท และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกว่า 100 คน โรงงานแห่งที่ 8 และศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ของบริษัท เดลต้า ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนากิจการของบริษัทตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการจัดตั้งโรงงานและศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่นี้ มีเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของการใช้อุปกรณ์ยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และจะช่วยทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility Hub)
นอกจากนี้ บริษัท เดลต้า ยังมีความมุ่งมั่นในการจัดหาแหล่งพลังงานสะอาด หรือ RE100 มาใช้ภายในสายการผลิตให้สำเร็จภายในปี 2573 เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน รวมถึงให้ความสำคัญกับการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศ (Local Content) ให้ได้มากที่สุด สำหรับบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เริ่มเข้ามาลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2538 อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการบริษัทในเครือและดูแลทั้งสายการผลิต การตลาด และการวิจัยและการพัฒนาด้วย

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา