นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation : JBIC)

event__image_1

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และคณะ ให้การต้อนรับธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) โดยการหารือในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวโน้มและสถานการณ์การลงทุนในประเทศไทย และ JBIC พร้อมสนับสนุนความร่วมมือการลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นในไทยต่อไป โดยเฉพาะในกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
22 มีนาคม 2567 | OSOS Web Admin | Print

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา