นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนบริษัท เอ็นอาร์ไอ คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

event__image_1

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนบริษัท เอ็นอาร์ไอ คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นการเข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลผลการศึกษาเรื่อง "ASEAN Mobility” และ "Carbon Pricing in Thailand”
ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งเรื่องการเปลี่ยนผ่านสังคมไทยไปสู่พลังงานสะอาด และกลไกการสนับสนุนคาร์บอนเครดิต ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียว อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และพลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน
20 มีนาคม 2567 | OSOS Web Admin | Print

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา