นางสุดากร เทวกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสหภาพแอฟริกา หรือ African Union Development Agency (AUDA – NEPAD)

14 มีนาคม 2567 | Print
          เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 นางสุดากร เทวกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสหภาพแอฟริกา หรือ African Union Development Agency (AUDA – NEPAD) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) คณะได้เดินทางมาเพื่อสำรวจลู่ทางและโอกาสการลงทุนในประเทศไทยและในประเทศอาเซียน โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุนได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมโอกาสการลงทุนในประเทศไทย รวมถึงภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และมาตรการพิเศษที่ให้การส่งเสริมในปัจจุบัน ณ สำนักงานบีโอไอ

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา