นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ต้อนรับทีมวิจัย จากบริษัท ICF

14 มีนาคม 2567 | Print
          เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้ต้อนรับทีมวิจัย จากบริษัท ICF ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ทำการวิจัยเกี่ยวกับสิทธิแรงงานและห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Indo-Pacific Labor Rights in Electronic Supply Chains) ในการนี้ บีโอไอได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มกิจการอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา