นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบีโอไอ ให้การต้อนรับนายคาซุโนริ ทาคาฮาตะ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารโชโค ชูคิน ประเทศญี่ปุ่น

13 มีนาคม 2567 | Print
          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบีโอไอ ให้การต้อนรับนายคาซุโนริ ทาคาฮาตะ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารโชโค ชูคิน ประเทศญี่ปุ่น พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่นายคาซุโนริ ทาคาฮาตะ ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย ทั้งนี้ บีโอไอและธนาคารโชโค ชูคิน ประเทศญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์อันดีอย่างยาวนานกว่า 28 ปี นับจากการลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทย และแนวทางสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนและผู้ประกอบการญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายยังให้ความเชื่อมั่นต่อกันในการส่งเสริมการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา