นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Ms. Beate Jackel ผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจแห่งรัฐบาวาเรีย (Bavarian Ministry of Economic Affairs)

28 กุมภาพันธ์ 2567 | Print
          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Ms. Beate Jackel ผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจแห่งรัฐบาวาเรีย (Bavarian Ministry of Economic Affairs) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการพบกันครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการลงทุนระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อาทิ ภาพรวมสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ข้อมูลการลงทุนของบริษัทในเครือสหภาพยุโรปและบริษัทสัญชาติเยอรมันในประเทศไทย ประกอบกับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย และนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะการตั้ง RHQ/IBC และการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในอนาคต

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา