นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) พร้อมด้วยคณะนักลงทุนจีนด้านพลังงานสะอาด

28 กุมภาพันธ์ 2567 | Print
          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และนางสาวอนิณ เมฆสุขใส ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) พร้อมด้วยคณะนักลงทุนจีนด้านพลังงานสะอาด โดยนางสาวฐนิตา ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมโอกาสในการลงทุน สิทธิประโยชน์ นโยบายที่รัฐบาลไทยสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานสะอาด เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลมและชีวมวล และข้อมูลที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่สนใจมาลงทุนในประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้แทนคณะนักลงทุนได้นำเสนอภาพรวมของคณะที่ประกอบกิจการด้านพลังงานสะอาด รวมทั้งหารือความร่วมมือและแนวทางการลงทุนในกิจการด้านพลังงานสะอาดในประเทศไทยของสมาชิก

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา