เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2024 นางสาวอัญมณี เครือมาลี นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ (ศบท.) รับคณะนักศึกษา Middlebury College and Middlebury Institute of International Studies (MIIS)

12 มกราคม 2567 | Print
          วันที่ 12 มกราคม 2567 นางสาวอัญมณี เครือมาลี นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ (ศบท.)
          ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Middlebury College and Middlebury Institute of International Studies (MIIS) จากประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดยศาสตราจารย์ Wei Liang อาจารย์จาก Middlebury College and Middlebury Institute of International Studies (MIIS) นำคณะนักศึกษาจำนวน 11 คน เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย
          ในการนี้ คุณอัญมณี เครือมาลี ได้กล่าวต้อนรับ และ บรรยายเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน นโยบายการส่งเสริมการลงทุน สิทธิและประโยชน์ ประเภทกิจการต่าง ๆ ตลอดจนการบริการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน รวมถึงตอบคำถามนักลงทุน ในประเด็นการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย, สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมทั้งตอบคำถามนักลงทุน ในประเด็นต่างๆด้านการจัดตั้งธุรกิจที่นิยมในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา