เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2024 นาย นายปฏิพล กรกมลพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ รับคณะนักศึกษา AIT

3 มกราคม 2567 | Print
          วันที่ 3 มกราคม 2567 คุณปฏิพล กรกมลพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT) สมาชิกนักศึกษาจำนวน 19 คน เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย ในการนี้ คุณปฏิพล กรกมลพฤกษ์ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ Long-Term Resident Visa (LTR) สิทธิประโยชน์ การอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ตลอดจนการบริการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และการนิคมอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา