นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และ นางสาวณัฐรีย์กร เสฏฐสุภัค นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมบรรยายในงานประชุม Norway – Asia Business Summit 2023

1 ธันวาคม 2566 | Print
          ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และ นางสาวณัฐรีย์กร เสฏฐสุภัค นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมบรรยายในงานประชุม Norway – Asia Business Summit 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยหอการค้าไทย-นอร์เวย์ (Thai – Norwegian Chamber of Commerce) ภายใต้หัวข้อ "Navigating to Green Transition” ณ ห้องแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ บอลรูม โรงแรมอวานีพลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
          โดยได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบีโอไอและการให้การส่งเสริมการลงทุนแก่อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน อาทิ EV BCG และดิจิทัล ทั้งนี้ยังร่วมตอบข้อซักถามจากเหล่าผู้ประกอบการต่างชาติ (Panel Discussion) ในเวทีเสวนาครั้งนี้ด้วย

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา