นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 1 รักษาการที่ปรึกษาด้านการลงทุน ได้เข้าร่วมและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีส่งมอบห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

28 พฤศจิกายน 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 1 รักษาการที่ปรึกษาด้านการลงทุน ได้เข้าร่วมและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีส่งมอบห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics Laboratory) โดยบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยโครงการนี้เป็นการลงทุนตามมาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับความต้องการบุคลาการที่มีทักษะสูงในอนาคต พร้อมกันนี้ ยังได้เยี่ยมชมการใช้งานจริงของห้องปฏิบัติการ Delta Power Electronics Lab อีกด้วย

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา