นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Chen Xianchun, Deputy Secretary General of the People’s Government of Hunan Province และคณะข้าราชการจากมณทลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

27 พฤศจิกายน 2566 | Print
           เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนายนฤชา ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Chen Xianchun, Deputy Secretary General of the People’s Government of Hunan Province และคณะข้าราชการจากมณทลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศไทยและมณฑลหูหนาน ในการหารือดังกล่าวนี้ ท่านเลขาธิการบีโอไอได้หารือกับ Mr.Chen Xianchun เกี่ยวกับแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสในการลงทุนแก่นักลงทุนจากมณฑลหูหนาน นอกจากนี้ นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ยังได้นำเสนอมาตรการให้การส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานบีโอไอแก่คณะฯ พร้อมทั้งข้อมูล จุดเด่น และข้อได้เปรียบของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนของประเทศจีนในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา