นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการบีโอไอให้การต้อนรับผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ABC) และสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC)

1 ธันวาคม 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ABC) และสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC) ณ สำนักงานบีโอไอ
          ในการนี้ ที่ประชุมได้หารือกับคณะนักธุรกิจจาก EU-ABC และ EABC ซึ่งมีสมาชิกเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ของยุโรปกว่า 30 ราย โดยประกอบธุรกิจในประเทศไทยและประเทศอื่นในอาเซียน อาทิ Standard Chartered, BDO Global, Evonik, SAP, Airbus และ Yara โดยบีโอไอได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการส่งเสริมผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะและยั่งยืนแก่นักธุรกิจยุโรป สะท้อนถึงความสนใจของภาคเอกชนยุโรปที่สนใจขยายความร่วมมือการค้าและการลงทุนในไทยและใส่ใจพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา