วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คุณเยาวลักษณ์ ชนะหาญ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ และ คุณอารียา นนทโชติ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ กล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

event__image_1

          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 คุณณภัทร ทัพพันธุ์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ ได้จัดการสัมมนาเรื่อง "การให้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กองบริหารชาวต่างชาติ (กบต.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และกรมการจัดหางาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการระบบ Single Window LTR Visa และ Smart Visa จากทั้ง 3 หน่วยงาน แก่นักลงทุนและผู้สนใจ ณ ห้องประชุม OSOS 1 ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18
10 พฤศจิกายน 2566 | OSOS Web Admin | Print

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา