นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนายนฤชา ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ให้การต้อนรับคณะจาก JETRO Bangkok และ Japanese Chamber of Commerce (JCC)

1 พฤศจิกายน 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนายนฤชา ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน และผู้แทนจากกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศให้การต้อนรับคณะจาก JETRO Bangkok และ Japanese Chamber of Commerce (JCC) นำโดย Mr. Jun Kuroda (President of JETRO Bangkok and Chief ASEAN Representative) ณ บีโอไอ สำนักงานใหญ่ โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ รวมถึงทิศทางและแนวโน้มการลงทุนจากอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของญี่ปุ่น อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงานสะอาด และการสนับสนุนผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ เลขาธิการยังเน้นย้ำถึงการทำงานระหว่างบีโอไอและทั้งสองหน่วยงานเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการลงทุน การอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน และในมิติอื่น ๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา