นายนฤชา ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบีโอไอ ให้การต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย และคณะนักธุรกิจและผู้ประกอบการของมณฑลกุ้ยโจว (Guizhou Business Group)

2 พฤศจิกายน 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายนฤชา ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบีโอไอ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 4 ให้การต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย และคณะนักธุรกิจและผู้ประกอบการของมณฑลกุ้ยโจว (Guizhou Business Group) เพื่อหารือถึงโอกาสและลู่ทางการค้าและการลงทุน อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดหนองคายให้เป็นประตูการค้า อีกทั้งผลักดันให้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนผ่านเส้นทางการขนส่งระบบราง นอกจากนี้ ทุกฝ่ายได้ร่วมถามตอบข้อซักถามซึ่งเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม อีกทั้งเล็งเห็นถึงความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา