นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ Mr. Andrew Shaw ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

2 พฤศจิกายน 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการ และนางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Andrew Shaw ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย Ms. Elisabeth Socolow และ Mr. Michael Brewer เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือในอนาคตระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา สถานการณ์ด้านการค้าการลงทุน และอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงรายละเอียดกิจกรรมสำหรับการเดินทางไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา