นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมงาน Joint Dinner Event ร่วมกับคณะผู้บริหารหอการค้าสหรัฐอเมริกา (American Chamber of Commerce: AMCHAM)

7 พฤศจิกายน 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการ และนางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ เข้าร่วมงาน Joint Dinner Event ร่วมกับคณะผู้บริหารหอการค้าสหรัฐอเมริกา (American Chamber of Commerce: AMCHAM) คณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และบริษัทชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมอภิปรายในหัวข้อ "Is Thailand Ready to Attract Foreign Investment in 2024?” ในการนี้ เลขาธิการบีโอไอได้บรรยายถึงสถานการณ์การลงทุนจากสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย จุดแข็งและศักยภาพของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุน ตลอดจนยุทธศาสตร์และมาตรการส่งเสริมที่จะช่วยสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนสหรัฐอเมริกา Amcham เป็นสมาคมธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายกว้างขวางและให้คำแนะนำแก่นักธุรกิจต่างชาติที่ต้องการสำรวจโอกาสการค้าการลงทุนในประเทศไทย การร่วมงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางการลงทุนระหว่างเครือข่ายนักธุรกิจทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา