นายนฤชา ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบีโอไอ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand: MiT)

event__image_1

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายนฤชา ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบีโอไอ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand: MiT) ในภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบโล่ให้แก่หน่วยงานต้นแบบที่มีการจัดซื้อสินค้า MiT สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10 หน่วยงาน
          MiT เป็นตราสัญลักษณ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย นอกจากเพื่อใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยแล้ว ยังสามารถใช้เป็นสิทธิประโยชน์ในการเสนอขายสินค้าให้แก่ภาครัฐ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าในประเทศไทยที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ให้ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้า MiT
30 ตุลาคม 2566 | OSOS Web Admin | Print

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา