บีโอไอกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศญี่ปุ่น

event__image_1

          นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำนักงานคณะกรรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และนายคิชิโมโตะ ชูเฮ ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักลงทุนจากจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ถนนวิภาวดีรังสิต
31 ตุลาคม 2566 | OSOS Web Admin | Print

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา