นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ Mr. Jean SOL MACHER, Economic Counsellor, Head of the Economic Department จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

20 ตุลาคม 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Jean SOL MACHER, Economic Counsellor, Head of the Economic Department จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ บีโอไอ สำนักงานใหญ่ ในการนี้ Mr. Jean SOL MACHER ได้รับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน LTR Visa ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทยสำหรับนักลงทุนจากประเทศฝรั่งเศส

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา