นายนฤชา ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบีโอไอ ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Management Association (JMA)

6 ตุลาคม 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายนฤชา ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบีโอไอ ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Management Association (JMA) ในครั้งนี้ JMA ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคม เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ Japan CTO Forum, Overseas Study Mission ครั้งที่ 18 โดยการเข้าพบผู้บริหารบีโอไอในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และมุมมองที่มีต่อนักลงทุนญี่ปุ่น
          โดยที่ปรึกษาด้านการลงทุนบีโอไอ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ และโอกาสในการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย รวมทั้งรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่าย ได้ให้ความเชื่อมั่นที่จะสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ทั้งรายใหม่และรายเดิมที่อยู่ในประเทศไทยให้ดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น และขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา