นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Hyakugo Bank ธนาคารท้องถิ่นจากจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น

9 ตุลาคม 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Hyakugo Bank ธนาคารท้องถิ่นจากจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมายังประเทศไทย และเข้าพบผู้บริหารบีโอไอ เพื่อขอบคุณในความร่วมมือและให้การสนับสนุนนักลงทุนญี่ปุ่นมาโดยตลอด ทั้งนี้ธนาคาร Hyakugo Bank เป็นหน่วยงานพันธมิตรที่ทำงานใกล้ชิดกับบีโอไอมาอย่างยาวนาน มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันมากว่า 10 ปี โอกาสนี้ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ในการสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนจากจังหวัดมิเอะ ทั้งรายเดิมที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยแล้ว และรายใหม่ที่สนใจจะลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งแสดงความพร้อมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกันต่อไปในอนาคต

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา