นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับผู้แทนภาคเอกชนจากหอการค้าไทย-โรมาเนียและคณะนักธุรกิจจากประเทศโรมาเนีย

10 ตุลาคม 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับผู้แทนภาคเอกชนจากหอการค้าไทย-โรมาเนียและคณะนักธุรกิจจากประเทศโรมาเนีย นำโดย Ms. Roxana Matei, Vice President of Romanian-Thai Chamber of Commerce ณ บีโอไอ สำนักงานใหญ่ คณะผู้แทนภาคเอกชนจากโรมาเนียได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและลู่ทางการลงทุนระหว่างไทยและโรมาเนียในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ดิจิทัล ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center: IBC) และเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา