นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับผู้แทนภาคเอกชนจากหน่วยงาน Investissement Quebec

10 ตุลาคม 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ นำโดย พันเอก จิรศักดิ์ จิ้วไม้แดง รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคโนโลยี ให้การต้อนรับผู้แทนภาคเอกชนจากหน่วยงาน Investissement Quebec และผู้แทนสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะนักธุรกิจจากประเทศแคนาดา นำโดย Mr. Anis Ouanes, Senior Advisor และ Mr. Christophe Rouleau, Second Secretary (Commercial), Vice-Consul and Trade Commissioner ในการนี้ คณะผู้แทนภาคเอกชนจากแคนาดาได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล โอกาสและลู่ทางการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในคราวเดียวกัน

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา