นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ (SCB DataX) และมอบบัตรส่งเสริมให้ทางบริษัท

11 ตุลาคม 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ (SCB DataX) นำโดย Dr. Shuki Idan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เนื่องในโอกาสที่บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งในโอกาสนี้ เลขาธิการบีโอไอได้มอบบัตรส่งเสริมให้กับบริษัทอีกด้วย บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลและและบริการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมนี้จะเป็นการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและบูรณาการข้อมูลของบริษัทในกลุ่ม รวมถึงให้บริการวิเคราะห์และพัฒนาโมเดลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ โดยมีเงินลงทุนในโครงการกว่า 1,460 ล้านบาท และจ้างงานบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 300 คน

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา