นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากประเทศจีนและผู้แทนจากบริษัท คนอร์-เบรมเซอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิล ซิสเต็มส์ จำกัด

19 กันยายน 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากประเทศจีนและผู้แทนจากบริษัท คนอร์-เบรมเซอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิล ซิสเต็มส์ จำกัด นำคณะโดย Mrs. Liu Lili, Regional Purchasing & Supply Chain Director ซึ่งการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ เพื่อมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทยและฟังการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน แนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งบริการเชื่อมโยงและการจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย โดยการพบปะครั้งนี้ บีโอไอได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านการประสานงานและช่องทางในการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบีโอไอ ซึ่งคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากประเทศจีนได้ให้ความสนใจที่จะลงทุนตั้งฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นฐานผลิตยานยนต์ ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มการผลิตภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา