กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับ บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม “NETA Sourcing Day”

21 กันยายน 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) โดยกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับ บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม "NETA Sourcing Day” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยนางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ระหว่าง NETA ซึ่งเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จากประเทศจีน กับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยที่มีศักยภาพ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทั้งบริษัทไทย บริษัทต่างชาติที่มีฐานการผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย และผู้ประกอบการ SMEs ไทยในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์กว่า 250 บริษัท เข้าฟังนโยบายจัดซื้อของ NETA และช่วงตอบคำถามจากผู้ประกอบการ พร้อมกันนี้ NETA ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานกว่า 50 บริษัท เพื่อเจรจาธุรกิจ โดยเน้นไปที่ชิ้นส่วน 4 กลุ่มตามความต้องการของบริษัท ได้แก่ 1. BODY PART 2. CHASIS PART 3. E&E PART และ 4. INT & EXT PART
          การจัดกิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอได้มีการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เช่น BYD และ NETA เป็นต้น ผู้สนใจสามารถรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในอนาคต ของกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับบริษัทชั้นนำได้ในทุกช่องทาง ของสำนักงานฯ แล้วพบกับกิจกรรมครั้งถัดไปเร็ว ๆ นี้แน่นอน

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา