นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ร่วมคณะเดินทางกับ ฯพณฯ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการเยือนนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

24 กันยายน 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 18 - 24 กันยายน 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้ร่วมคณะเดินทางกับ ฯพณฯ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการเยือนนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General Assembly: UNGA) ครั้งที่ 78 และดำเนินกิจกรรมชักจูงการลงทุนเพื่อเข้าพบกับคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่จากสหรัฐฯ ในการเดินทางครั้งนี้ เลขาธิการบีโอไอได้ร่วมหารือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Google Tesla SpaceX เพื่อหารือถึงโอกาสในการขยายการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ เช่น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
          เลขาธิการบีโอไอยังได้เข้าร่วมการประชุมระหว่าง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กับผู้บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาและอาเซียน (US-ASEAN Business Council: USABC) หอการค้าสหรัฐอเมริกา (US Chamber of Commerce: USCC) และภาคเอกชนสหรัฐฯ เพื่อร่วมหารือประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ หรือ Business Ecosystem ของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว พลังงาน และการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงได้ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาเพื่อแสดงจุดยืนและนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน พร้อมไปกับการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อกระตุ้นการเติบโตของ GDP ในระยะยาว นอกจากนี้ เลขาธิการบีโอไอยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการมอบนโยบายแก่ทีมประเทศไทย (Team Thailand) ในสหรัฐฯ และการพบปะกับชุมชนชาวไทยในสหรัฐฯ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมที่จะช่วยยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหรัฐฯ ทั้งในด้านความสัมพันธ์ทางการทูต วัฒนธรรม การค้าและการลงทุน รวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการในการดูแลความเป็นอยู่ของชุมชนชาวไทยในสหรัฐฯ อีกด้วย

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา