นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการบีโอไอ และนางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ลงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา)

event__image_1

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการบีโอไอ และนางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ลงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) โดยมีนางสาวปิยะวรรณ ขยันมาก ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ เลขาธิการบีโอไอและคณะ ได้รับฟังศักยภาพ อุปสรรค และความท้าทายของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การลงทุนให้สอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดให้บีโอไอ สงขลา เป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนทางภาคใต้ตอนล่างที่มีความพร้อมในการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ เชื่อมโยงความต้องการของผู้ประกอบการ และแก้ไขอุปสรรคด้านการลงทุนในพื้นที่ต่อไป
1 กันยายน 2566 | OSOS Web Admin | Print

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา