นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสการลงทุนในอาเซียน ในงาน “ASEAN Investment Forum 2023” ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

3 กันยายน 2566 | Print
          ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2566 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสการลงทุนในอาเซียน ในงาน "ASEAN Investment Forum 2023” ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องในโอกาสที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียนปี 2566 เพื่อส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน และประชาสัมพันธ์ศักยภาพของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทย ในการเป็นประเทศเป้าหมายการลงทุนที่สำคัญ ผ่านกิจกรรมการเสวนาและบรรยายพิเศษใน 3 หัวข้อ ได้แก่ FDI and Impact Investment for Sustainable Development, Investment Opportunities in Electric Vehicles (EVs) และ Investible Projects in ASEAN (Wangchan Valley)
          ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการนำเสนอข้อมูลด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของประเทศไทยในการปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจโลก เพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ผลักดันผ่านการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมมุ่งเป้า ได้แก่ อุตสาหกรรม Bio-Circular-Green (BCG) และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) นอกจากนี้ ยังได้มีการหยิบยกโครงการตัวอย่างที่นับว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในด้านการพัฒนานวัตกรรมของไทยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) หรือวังจันทร์วัลเลย์ (Wangchan Valley) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมาบรรยายในครั้งนี้ด้วย

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา