นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเงื่อนไขการให้การส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการรีไซเคิล

23 สิงหาคม 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการ และนายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล รักษาการที่ปรึกษาด้านการลงทุน ได้ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนจากกรมการค้าต่างประเทศ กรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเงื่อนไขการให้การส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการรีไซเคิล ให้เกิดการพัฒนาการจัดการขยะและของเสียภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร ณ บีโอไอสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา