สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (บีโอไอ) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดกิจกรรมพบหน่วยงานพันธมิตร และนักลงทุนเป้าหมายในพื้นที่รัฐ Baden-Württemberg ประเทศเยอรมนี

30 สิงหาคม 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (บีโอไอ) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต นำโดย นางสาวศัลยา อักษรมัต ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมพบหน่วยงานพันธมิตร และนักลงทุนเป้าหมายในพื้นที่รัฐ Baden-Württemberg ประเทศเยอรมนี ได้แก่ หอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองอูมห์ เพื่อหารือการจัดกิจกรรม ASEAN Forum และเชิญชวนให้หอการค้านำคณะนักลงทุนในพื้นที่เดินทางศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย นอกจากนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นำโดย นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีเมือง Pforzheim และนายกเทศมนตรีเมือง Neuenburg เพื่อหารือความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเยี่ยมชมบริษัท Breuning ผู้ผลิตเครื่องประดับและอัญมณีรายใหญ่อันดับต้น ๆ ของยุโรป ซึ่งมีโรงงานในประเทศไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่ปี 2543 เพื่อเชิญชวนให้บริษัทขยายการลงทุนและจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (International Headquarters) ในประเทศไทย

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา