นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Norbert Bak, Head of Polish Investment and Trade Agency และคณะนักลงทุนจากประเทศโปแลนด์

31 สิงหาคม 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่บีโอไอ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Norbert Bak, Head of Polish Investment and Trade Agency และคณะนักลงทุนจากประเทศโปแลนด์ ณ บีโอไอ สำนักงานใหญ่ โดยได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทยและโปแลนด์ ภาพรวมของการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมในกลุ่ม BCG เพื่อขยายโอกาสด้านการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา