วันศุกร์ที่ 07 กรกฎาคม 2566 คุณชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับคณะสมาคมนักธุรกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน China-Asia Development Association เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) จามจุรีสแควร์

7 กรกฎาคม 2566 | Print
          วันศุกร์ที่ 07 กรกฎาคม 2566 คุณชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับคณะสมาคมนักธุรกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน China-Asia Development Association เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน และนโยบายการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อีกทั้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการบริการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ และนิคมอุตสาหกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) อาคารจามจุรีสแควร์

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา