นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมงานเปิดตัวศูนย์บริการ Tesla Center แห่งแรกในประเทศไทย

event__image_1


          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมงานเปิดตัวศูนย์บริการ Tesla Center แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์บริการครบวงจรทั้งโชว์รูม ศูนย์ซ่อมรถ และศูนย์ส่งมอบรถให้แก่ลูกค้า รวมทั้งเป็นศูนย์ที่มีการใช้วัสดุก่อสร้างจากท้องถิ่นเพื่อนำมาตกแต่งโชว์รูม สะท้อนถึงความใส่ใจ และความมุ่งมั่นในการยกระดับการบริการควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นด้วย

          การเปิดตัวศูนย์บริการ Tesla Center ในครั้งนี้ เลขาธิการบีโอไอให้ความเห็นว่า "เป็นการสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยที่สามารถรองรับการขยายตัวของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ระดับผู้บริโภคไปจนถึงผู้ผลิต และมีอัตราความเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางในการเข้ามาตั้งฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของค่ายยานยนต์สำคัญทั่วโลก”

          Tesla นอกจากมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว ยังมีเป้าหมายในการยกระดับสถานีชาร์จ (Supercharging) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย รวมไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ ทำให้เจ้าของรถสามารถเข้าถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ทั้งในประเทศไปจนถึงต่างประเทศ อีกทั้งยังมีบริการติดตั้ง Wall Connector รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับการชาร์จที่บ้านและยังมีอุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน Powerwall สำหรับใช้หมุนเวียนในครัวเรือนด้วย
4 สิงหาคม 2566 | OSOS Web Admin | Print

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา