นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมงานครบรอบ 53 ปี ของเนชั่น กรุ๊ป และร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “Thailand Economic Resilience and Opportunities”

7 สิงหาคม 2566 | Print
          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมงานครบรอบ 53 ปี ของเนชั่น กรุ๊ป และได้รับเกียรติให้เป็นผู้เสวนาร่วมกับคุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา นักธุรกิจผู้ก่อตั้งบริษัท Bitkub เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและทิศทางการลงทุนในอนาคตภายใต้หัวข้อ "Thailand Economic Resilience and Opportunities” โอกาสนี้ เลขาธิการบีโอไอได้แสดงให้เห็นภาพความสำคัญของประเทศไทย ในฐานะจุดยุทธศาสตร์รองรับการลงทุนจากต่างประเทศของภูมิภาค บทบาทและทิศทางของบีโอไอในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดปัจจัยภายนอกและแนวโน้มการลงทุนจากทั่วโลก

          "ผมเห็นว่า โลกของเราในปัจจุบัน เต็มไปด้วยความท้าทายที่เกิดขึ้นจากปัญหาต่าง ๆ อาทิ ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความชะงักงันของภาวะเศรษฐกิจ และห่วงโซ่อุปทานในระดับโลก ความผันผวนของภาคพลังงาน มาตรการกีดกันทางการค้า รวมทั้งบทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ไปได้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความท้าทายนี้ ผมยังเห็นว่า ประเทศไทยมีโอกาสอยู่อีกมาก เพราะด้วยทำเลที่ตั้งของประเทศ ความพร้อมของโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และมาตรการสนับสนุนการลงทุนที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่โดดเด่นสำหรับการรองรับการลงทุนเพื่อเป็นฐานการผลิต ฐานการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคได้” นายนฤตม์กล่าว นอกจากนี้ ในงานเสวนาดังกล่าว ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงสร้างสรรค์สำหรับโอกาสทางธุรกิจ และแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ รวมถึงหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกด้วย

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา