นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน (TCEII) และคณะ

24 กรกฎาคม 2566 | Print
         เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน (TCEII) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และคณะ โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพรวมของสภาวะการค้าและการลงทุนจากจีน รวมทั้งประเด็นอุปสรรคและปัญหา สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนโอกาสในด้านการค้าการลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง อาทิเช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

          นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เล็งเห็นร่วมกันในการผลักดันผู้ประกอบการไทยให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก ท่ามกลางสภาวะความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลก ท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายหวังว่าความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานจะช่วยเติมเต็มและมีส่วนช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สอบถามข้อมูล

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
ติดต่อเรา